Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli se splněním povinnosti proškolit Vaše zaměstnance v poskytování první pomoci, kterou ukládá legislativa ČR.

Vaše zaměstnance naučíme poskytnout adekvátní a včasnou první pomoc.

Naší snahou bude dosáhnout toho, aby pracovní úrazy pro Vás nebyly pohromou a Vaši zaměstnanci dokázali v krizových situacích nepanikařit a vzájemně si pomoci.

Během školení klademe důraz na nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, včetně použití automatického externího defibrilátoru.

Školení splňuje požadavky zákoníku práce 262/2006 Sb.

Kromě základní osnovy přizpůsobíme školení přesně Vašim požadavkům a potřebám pro daný provoz či činnost, kterou se zabýváte.

Každý účastník Vaší firmy obdrží certifikát o absolvování školení první pomoci.

Jako bonus zkontrolujeme Vaši lékárničku na pracovišti, aby odpovídala platným předpisům a normám dle platné legislativy ČR a případně zajistíme její doplnění.

 

  • Délka školení: individuální (doporučujeme alespoň 3 hodiny)
  • Místo konání: u Vás ve firmě
  • Cena: stanovujeme individuálně dle počtu účastníků