KARLA

Vzdělání

 • Střední zdravotnická škola Nový Bydžov – obor Všeobecná zdravotní sestra
 • Pomaturitní specializované studium – obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

Kurzy

 • Osvědčení pro Ošetřování nemocných v domácím prostředí
 • Osvědčení pro Emergentní příjem
 • Osvědčení o absolvování kurzu KPR
 • Certifikát o absolvování zdravotnického školení – ABCDE v PNP
 • Certifikát o absolvování školení Mimořádná událost

Pracovní zkušenosti

 • diplomovaný zdravotnický záchranář – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
 • operátorka – Krajské zdravotnické operační středisko ZZS ÚK
 • zdravotní sestra – Neurologie JIP, Neurochirurgie JIP, Centrální JIP – obor neurochirurgie, hrudní chirurgie, metabolická jednotka, iktová jednotka
 • zdravotní sestra – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicína
KARLA