LENKA

2012 promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
2012 – 2015 absolvování stáží potřebných k atestaci v Nemocnici Na Bulovce, Praha
2013 – 2017 externí lékař na akutní příjmové ambulanci Nemocnice Na Bulovce
2013 – 2014 Žurnální lékař pro Policii České republiky, Nemocnice Na Bulovce
2014 – 2017 sekund. lékař na interním oddělení nemocnice Děčín
od 2014 lékař ve výjezdových skupinách rychlé lékařské pomoci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
2015 atestace v oboru praktický lékař
od 2015 lékař LSPP (Lékařská služba první pomoci), Teplice
2017 Diplom celoživotního vzdělávání ČLK
LENKA