PETR

Vzdělání

 • Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové

Doplňující vzdělání

 • Specializovaná způsobilost v oboru Urgentní medicína
 • Certifikát pro provádění výškových a záchranných prací z vrtulníků DSA
 • Specializovaná způsobilost v oboru Anestezie a intenzivní medicína

Kurzy

 • Stáž Dětská anestezie FN Motol
 • Essential Pain Management kurz
 • Stáž na Klinice popálenin FNKV
 • ALS kurz
 • ATLS  kurz
 • Kurz Echokardiografie pro intenzivisty
 • Stáž pro anesteziologa TAVI, Kardiologická klinika FNKV
 • Core Valve kurz Medtronic, Laussane, Švýcarsko
 • Kurz HEMS

Pracovní zkušenost:

 • lékař Oddělení anestezie a intenzivní medicíny, MN Ústí nad Labem – Klinika anestezie, perioperační a intenzivní medicíny – KAPIM
 • lékař výjezdových skupin a letecké záchranné služby – Zdravotnická záchranná služba Ústí nad Labem
 • vedoucí lékař Analgetický tým (APS)
 • vedoucí lékař kardio-týmu v rámci Oddělení anestezie a intenzivní medicíny
 • Lékař – školitel, vzdělávání residentů KAPIM
 • Lékař pověřený vedením anesteziologického úseku
 • Koordinátor pro dětskou intenzivní péči a anestezii
PETR